Objednat online
Objednat online
Plicní ambulance
Objednat se online

Respirační fyzioterapie

Naše ambulance pneumologie také úzce spolupracuje se zkušenými fyzioterapeuty, kteří provádí dechovou rehabilitaci (respirační fyzioterapii).

Respirační fyzioterapie se zaměřuje na aktivaci dýchacích svalů, usnadnění vykašláváni a reedukaci chybného dechového stereotypu. Patři k podpůrné léčbě u pacientů zejména s diagnózou bronchiálního astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), cystické fibrózy, bronchiektázií, dále u sekundárních dýchacích obtíží, například u neurologických onemocnění.

Dechová rehabilitace je vhodná u pacientů s následky po prodělání Covid-19. Po stabilizaci pacienta je jejím cílem snížení dušnosti, podpory optimálního dechového vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů a postupná adaptace pacienta na zátěž. 

homearrow-right